منتشر شده در مایکت📲
نسخه: 1.1

گنجینه تصاویر و اشعار (صوتی) نسخه 1.1

‏‏گنجینه از عکس نوشته ها و اشعار صوتی با صدای شاعران
‏بخش ها:
‏عکس نوشته ها:
‏عاشقانه بیشاز 50 عدد عکس نوشته عاشقانه
‏پروفایلی بش از 5 عدد عکس نوشته پروفایلی
‏فاز سنگین بیش از 50 عدد عکس نوشته فاز سنگین
‏صوت اشعار از شاعران:
‏استاد شهریار اشعار صورتی با صدای خود شاعر
‏اخوان ثالث اشعار صورتی با صدای خود شاعر
‏فروغ فرخزاد اشعار صورتی با صدای خود شاعر
با امنیت کامل دیوار اتش گوگل پلی

رایگان

اشعار

گنجینه تصاویر و اشعار (صوتی)

گنجینه از عکس نوشته ها و اشعار صوتی با صدای شاعران
‏بخش ها:
‏عکس نوشته ها:
‏عاشقانه بیشاز 50 عدد عکس نوشته عاشقانه
‏پروفایلی بیش از 5 عدد عکس نوشته پروفایلی
‏فاز سنگین بیش از 50 عدد عکس نوشته فاز سنگین
‏صوت اشعار از شاعران:
‏استاد شهریار اشعار صورتی با صدای خود شاعر
‏اخوان ثالث اشعار صورتی با صدای خود شاعر
‏فروغ فرخزاد اشعار صورتی با صدای خود شاعر
با امنیت کامل دیوار اتش گوگل پلی

محصولات مرتبط

نظرات خود را به اشتراک بگذارید!

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید

افراد دیگر چه نظری یا سوالی داشته اند،بررسی کنید

هنوز هیچ مشارکت وجود ندارد

×

به عنوان مهمان ادامه دهید

حساب ندارید؟ Sign Up

ه عنوان مهمان ادامه دهید